Projekt interfejsu Mobilnego Kalkulatora Ubezpieczeń oparty na interfejsie iOS.

Wizualizacja kalkulatora 1

Wizualizacja kalkulatora 2

Wizualizacja kalkulatora 3