KimKim_logo
kimkim_branding

kimkim.pl - responisive showcase

kimkim.pl - strona główna
kimkim.pl - ktegoria gwiazdy

kimkim.pl - kategoria moda

kimkim.pl - kategoria marki

kimkim.pl - artykuł

kimkim.pl - produkty w artykule

Konsultacja layoutu – Ewa Łozowicka